creature in the well

  1. HaiiDeas

    Creature in the Well, tựa game Indie hay nhất năm 2019 đang được miễn phí trên EGS [PC]

    Trong Creature in the Well, bạn sẽ điều khiển một chút robot thuộc đơn vị BOT-C cuối cùng còn sót lại trên hành tinh, thực hiện nhiệm vụ xâm nhập vào ngọn núi với sa mạc bao quanh đang bị cai trị bởi một sinh vật cổ xưa nhằm khôi phục nguồn năng lượng cho cơ sở nghiên cứu, đồng thời giúp bảo vệ...
Top Bottom