crm online

  1. crmonline

    CRM Là Gì?

    CRM Là Gì? CRM là viết tắt của từ Customer Relationship Management – Quản trị quan hệ khách hàng. Đó là chiến lược của các công ty trong việc phát triển mối quan hệ với khách hàng thông qua: Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu và thói quen của khách hàng, Tiếp cận và giao tiếp với khách hàng...
Top Bottom