cuộn giữa các tab

  1. Hải Hài Hước

    Bật ngay tính năng này trên Google Chrome để duyệt web đã hơn

    Khi mở một lượng tab lớn vượt giới hạn, trình duyệt Chrome sẽ tự động ẩn những thẻ mới nhất và chỉ hiển thị trở lại khi người dùng tắt bớt những thanh chứa ở đầu, khá là bất tiện đối với những ai thường xuyên phải làm việc trên nhiều trang web cùng lúc, đồng thời việc thực hiện tao tác chuyển...
  2. Hải Hài Hước

    Hướng dẫn bật tính năng cuộn để tìm trang khi mở quá nhiều tab trên Google Chrome [PC]

    Sau thời gian dài thử nghiệm nội bộ, tính năng Scrollable Tabs (cuộn giữa các tab) đã chính thức được Google áp dụng trên trình duyệt Chrome với cả ba phiên bản Official, Beta và Canary. Nếu thường xuyên mở nhiều tab với số lượng vượt quá giới hạn hiển thị trực tiếp ở khung viền (phần đầu...
Top Bottom