cuộn giữa các tab

  1. Hải Hài Hước

    Hướng dẫn bật tính năng cuộn để tìm trang khi mở quá nhiều tab trên Google Chrome [PC]

    Sau thời gian dài thử nghiệm nội bộ, tính năng Scrollable Tabs (cuộn giữa các tab) đã chính thức được Google áp dụng trên trình duyệt Chrome với cả ba phiên bản Official, Beta và Canary. Nếu thường xuyên mở nhiều tab với số lượng vượt quá giới hạn hiển thị trực tiếp ở khung viền (phần đầu...
Top Bottom