đại tu

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft có kế hoạch "đại tu" lại giao diện của Microsoft Store trong bản cập nhật Windows 10 Sun Valley

    Theo trang tin Windows Central, các nguồn đáng tin cậy cho biết rằng Microsoft đang lên kế hoạch cải tiến nền tảng phân phối ứng dụng cho Windows 10 của mình - Microsoft Store vốn không được ưa chuộng nhiều bằng một giao diện hoàn toàn mới, tương tự như phần còn lại của bản cập nhật "đại tu"...
Top Bottom