dán nhãn 2 mặt

  1. maydannhancaocap

    Máy Dán Nhãn 2 Mặt Trên Dưới

    Máy Dán Nhãn 2 Mặt Trên Và Dưới BLA 652 Việc thay đổi mẫu mã sản phẩm trở nên đa dạng hơn nên các mẫu nhãn trên sản phẩm cũng phong phú hơn. BLA 652 có chữ năng dán nhãn trên dưới của sản phẩm Với tính năng vượt trội nên sai số cho việc lệch nhãn rất thấp Và ứng dụng máy móc vào sẽ thúc đẩy năng...
Top Bottom