dán

  1. Nguyễn_Cương

    Phải đến năm 2022, sau 10 năm ra mắt, Google mới thêm phím tắt Ctrl + X và Ctrl + V vào Google Drive

    Nếu bạn là một người làm những công việc văn phòng, bạn chắc chắn sẽ nhận thấy được tầm quan trọng của phím tắt trong trải nghiệm công việc của mình như thế nào bất kể bạn đang sử dụng Mac hay PC Windows. Các phím tắt giúp mọi thứ nhanh hơn nhiều và theo nhiều cách, chúng đã trở thành một tính...
Top Bottom