đăng ký google bard

  1. Nguyễn_Cương

    Quá chán ChatGPT vị sập liên tục, hướng dẫn bạn cách đăng ký sử dụng chatbot Bard AI của Google

    Google cuối cùng đã mở quyền truy cập sớm vào Bard AI bắt đầu từ hôm nay. Công ty đã đăng bài đăng trên blog Keyword của mình và đề cập rằng quyền truy cập vào AI sẽ bắt đầu từ hôm nay. Tuy nhiên, Google vẫn đang hạn chế số lượng người có thể tham gia sử dụng Bard. Thay vào đó, người dùng sẽ...
Top Bottom