đăng ký nhãn hiệu

  1. vinacontrol CE

    Đăng ký nhãn hiệu sản phẩm| Hướng dẫn chi tiết

    Tại Việt Nam, các vụ việc tranh chấp xoay quanh vấn đề nhãn hiệu là vô cùng nhiều. Một phần là bởi các doanh nghiệp thiếu hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến đăng ký nhãn hiệu. Theo đó các doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định pháp luật Sở hữu trí tuệ để tiến hành thủ tục đăng ký...
  2. Đăng ký nhãn hiệu

    Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam theo quy định mới nhất trong năm 2021 có nhiều cập nhật. Cụ thể hơn là phần phí đăng ký đã có sự điều chỉnh, bảng phân loại hàng hoá Nice được cập nhật. Dưới đây là thông tin cơ bản về Nhãn hiệu và hồ sơ, quy trình đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam:
Top Bottom