dày hơn

  1. Nguyễn_Cương

    Tất cả các mẫu iPhone 13 đều dày hơn, nặng hơn so với iPhone 12 Series tiền nhiệm

    Mỗi khi iPhone mới được ra mắt, Apple thường khoe với người dùng rằng các mẫu iPhone mới sẽ mỏng hơn bao nhiêu phần trăm so với thế hệ iPhone tiền nhiệm. Tuy nhiên trong sự kiện California Streaming vừa qua, Apple lại không nhắc đến những chi tiết này mà tập trung vào những tính năng mới sẽ có...
Top Bottom