day one 2 free

  1. TR05

    Hướng dẫn tải miễn phí ứng dụng viết nhật kí "Day One 2" (trị giá 10$)

    Day One 2 là ứng dụng viết nhật kí nhiều tính năng được yêu thích trên iOS, với nhiều công cụ được cung cấp sẵn, người dùng có thể dễ dàng ghi lại những câu chuyện cuộc sống, kỉ niệm của mình, đồng bộ lên iCloud hay Dropbox, cài đặt mật khẩu cá nhân và nhiều hơn nữa. Day One 2 có giá $9.99 và...
Top Bottom