dây sạc

  1. Nguyễn_Cương

    Châu Âu chuẩn bị phê duyệt dự luật buộc Apple phải trang bị cổng USB-Type C trên các mẫu iPhone mới

    Vào ngày hôm qua, các thành viên của nghị viện Châu Âu đã gần như nhất trí việc ủng hộ đề xuất biến cổng USB-Type C thành cổng kết nối tiêu chuẩn trên các thiết bị điện tử được bán ra tại Châu Âu vào thời gian tới. Đề xuất này lần đầu tiên được đưa ra vào mùa thu năm ngoái với mục tiêu giúp giảm...
Top Bottom