đọc văn bản

  1. Nguyễn_Cương

    Giúp văn bản trên Windows 11 dễ đọc hơn vào buổi tối với chế độ High-Contrast Mode này

    Mặc dù giao diện màu mặc định của Windows 11 phù hợp với hầu hết mọi người, tuy nhiên hệ điều hành mới cũng bao gồm 4 chủ đề màu có độ tương phản cao được thiết kế đặc biệt cho những người có thị lực kém hoặc những ai muốn cảm thấy dễ đọc văn bản trên nền tối hơn. Khi bạn bật tính năng này, các...
Top Bottom