dell technologies

  1. thudm

    3 xu hướng công nghệ có ảnh hưởng lớn tới đầu tư CNTT trong tương lai

    Ngày nay, các hoạt động kinh doanh đã gắn liền với CNTT và việc đầu tư CNTT đã trở thành một cuộc đua giữa các doanh nghiệp. Hãy cùng xem xét 3 xu hướng nổi bật nhất trong giới công nghệ hiện nay để dễ dàng đưa ra định hướng trong tương lai. 1. Trí tuệ nhân tạo Thuật ngữ Trí tuệ nhân tạo (AI)...
  2. TRKD

    Giải pháp tăng cường lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp

    Tháng 2 năm 2020 vừa qua, Dell Technologies công bố các giải pháp mới để giúp khách hàng thích ứng với bản chất biến động của dữ liệu và nắm bắt giá trị nhạy cảm với thời gian của hàng tỉ thiết bị tại biên mạng, nằm ở bên ngoài phạm vi trung tâm dữ liệu truyền thống. Với rất nhiều giải pháp mới...
Top Bottom