didi

  1. Hải Đại Bàng

    Vì sao Apple đầu tư 1 tỷ USD vào ứng dụng taxi Didi của Trung Quốc?

    Thông thường, Apple không đầu tư vào các công ty khởi nghiệp (startup), mà chỉ muốn phát triển sản phẩm của riêng mình. Thương vụ đầu tư mới của Apple cũng khác với các thỏa thuận đối tác kinh doanh trước đây, ví như với Beats Electronics, do Apple dường như không có lợi ích trực tiếp trong mảng...
Top Bottom