dimensity 2000

  1. Nguyễn_Cương

    Vi xử lý Dimensity 2000 sắp ra mắt của MediaTek sẽ tiết kiệm điện hơn 20% so với Snapdragon 898

    Trong một báo cáo gần đây đã tiết lộ những chi tiết thú vị liên quan đến bộ vi xử lý mạnh mẽ tiếp theo của MediaTek là Dimensity 2000 sắp ra mắt trong thời gian tới. Theo đó chipset này sẽ mang đến với những cải tiến lớn về hiệu quả sử dụng năng lượng, cho phép nó hoạt động thậm chí còn tốt hơn...
Top Bottom