dimensity 5g

  1. thudm

    MediaTek công bố Kiến trúc mã nguồn mở Dimensity 5G, cho phép các nhà sản xuất thiết bị tiếp cận linh hoạt hơn

    MediaTek công bố Kiến trúc mã nguồn mở Dimensity 5G, cung cấp cho các thương hiệu sự linh hoạt hơn trong việc tùy chỉnh các tính năng chính của thiết bị di động 5G nhằm giải quyết nhu cầu của các phân khúc thị trường khác nhau. Kiến trúc mã nguồn mở cho phép các thương hiệu sản xuất smartphone...
Top Bottom