dimensity 720

  1. thudm

    Dimensity 720: Chip 5G mới của MediaTek, chạy tiến trình 7nm, hỗ trợ màn hình 90Hz, tuỳ chọn cấu hình camera linh hoạt...

    Dimensity 720, là một phần của chipset MediaTek 5G bao gồm nhiều loại chipset từ Dimensity 1000 cho các điện thoại thông minh 5G hàng đầu cho đến dòng Dimensity 800 và 700 cho các thiết bị trung cấp 5G dễ tiếp cận hơn. Tiến sĩ Yenchi Lee, Phó Tổng Giám đốc, Bộ phận Wireless Communications...
Top Bottom