dimensity auto

  1. Shujang

    Mediatek giới thiệu Dimensity Auto, trang bị công nghệ đổi mới cho phương tiện thông minh

    Hôm nay, MediaTek vừa giới thiệu Dimensity Auto, nền tảng dành cho ô tô thế hệ mới, được thiết kế để cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô các công nghệ tiên tiến cần thiết trong tương lai dành cho các loại xe thông minh và luôn kết nối. Là một phần của nền tảng này, MediaTek Dimensity Auto cung...
Top Bottom