điện thoại bàn

  1. Nguyễn_Cương

    Nhà phát minh ra điện thoại di động khuyên mọi người không nên dành quá nhiều thời gian cho smartphone

    Hãy hỏi những đứa trẻ mà bạn gặp ngoài đường rằng, ai mới là người phát minh ra điện thoại? TECHRUM dám cá rằng hầu hết những đứa trẻ đó sẽ nói rằng Steve Jobs đã phát minh ra điện thoại. Tuy nhiên sự thực không phải là như vậy, Steve Jobs không phát minh ra điện thoại di động, ông cũng không...
  2. Tháng 6 Sale bùng nổ Điện thoại bàn NEC AT-40

    Chương trình khuyến mãi đặc biệt "Tháng 6 Sale bùng nổ" >>>>> Tặng ngay 100.000 đồng khi mua 10 điện thoại Khi mua “Điện thoại bàn NEC AT-40” Ngày 01-06 - > 30-06 Xem chi tiết khuyến mãi tại website: Điện thoại bàn NEC AT-40 - SIEU THI VIEN THONG
Top Bottom