đồng bộ iphone

  1. HaiiDeas

    Hướng dẫn đồng bộ hóa iPhone/iPad với iTunes bằng Wi-Fi

    Thông thường, khi đồng bộ dữ liệu iPhone/iPad với máy tính xách tay (Windows, macOS) chúng ta cần sử dụng cáp vật lý để xác nhận thiết bị. Tuy nhiên, trong bài viết này mình xin chia sẻ cách giúp đồng bộ hóa iPhone/iPad với iTunes thông qua kết nối Wi-Fi, rất nhanh chóng và gọn nhẹ. B1: Tiến...
Top Bottom