đo điểm chuẩn web

  1. HaiiDeas

    Speedometer 3 sẽ đo điểm chuẩn trình duyệt chính xác hơn nhờ sự hợp tác giữa "ba ông lớn" Mozilla, Goolge và Apple

    Firefox, Chrome và Safari đang nỗ lực đưa ra một thống nhất chung cho Speedometer 3, phiên bản mới nhất của công cụ đo điểm chuẩn trình duyệt web đa nền tảng, giúp đo hiệu suất tổng thể cho các tác vụ trong thế giới thực dựa trên một số ứng dụng demo. Mỗi công ty sẽ đưa ra các thông báo riêng...
Top Bottom