đơn vị xử lý đồ hoạ intel

  1. Khương Đình

    Intel ra mắt đơn vị xử lý đồ họa Arc A-Series

    Trong suốt nhiều thập kỷ, Intel vẫn luôn đi đầu trong công cuộc cải tiến nền tảng PC. Chúng tôi đã tạo ra các thế hệ sản phẩm CPU sở hữu hiệu năng vượt trội, đáp ứng nhu cầu của hàng tỷ khách hàng. Những tính năng như USB, Thunderbolt ™ và Wi-Fi của Intel là tiền đề để cải thiện khả năng kết...
Top Bottom