donald trump bị cấm

  1. HaiiDeas

    Facebook tiếp tục kéo dài lệnh cấm ông Donald Trump đến năm 2023

    Theo thông báo mới nhất từ Hội đồng Giám sát Facebook, mạng xã hội này sẽ kéo dài thời gian cấm cựu Tổng thống Mỹ - Donald Trump trên cả hai nền tảng Facebook và Instagram đến hết năm 2023. Facebook, Twitter và Instagram đồng loạt khoá tài khoản ông Trump Lệnh cấm này được đưa ra sau khi ông...
Top Bottom