downgrade ios 12.4

  1. HaiiDeas

    Nhanh chóng hạ cấp hoặc sao lưu SHSH iOS 12.4 nếu bạn có ý định trải nghiệm iOS 13 nhưng vẫn muốn jailbreak sau này

    Để tránh bị "mắc kẹt" nếu bạn đã cập nhật lên iOS 12.4.1 và thuận tiện hơn cho việc trải nghiệm iOS 13 chính thức trong thời gian tới. Bạn nên hạ cấp về iOS 12.4 ngay bây giờ, hoặc sao lưu dự phòng file SHSH nhằm hỗ trợ khôi phục lại khi muốn jailbreak máy nhé. Lưu file .SHSH iOS 12.4 trước khi...
Top Bottom