download folder lock v7.8.3 full key

  1. tinhoc2019

    Phần mềm mã hóa bảo vệ thư mục Folder Lock v7.8.3 full key

    Phần mềm Folder Lock Full là một chương trình tuyệt vời để bảo vệ thông tin từ những người có tính tò mò. Folder Lock cho phép bạn ẩn các tập tin nhất định, thư mục và ổ đĩa, mã hóa và cài đặt chúng với mật khẩu (đặt mật khẩu thư mục). Mã hóa tập tin và “ẩn” để người ngoài không tìm thấy chúng...
Top Bottom