download zoom

  1. Nguyễn_Cương

    Nhận tới $25 tiền bồi thường nếu bạn đang sử dụng ứng dụng Zoom để học tập, làm việc online

    Theo thông tin mới đây, phần mềm hội họp nhóm online - Zoom đã đồng ý giải quyết một vụ kiện tập thể cáo buộc công ty chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng. Nhà phát triển của Zoom đã đồng ý trả 85 triệu USD cho toàn bộ người dùng phần mềm này trên thế...
Top Bottom