driver windows 10

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft cảnh báo rằng bản cập nhật October 2020 Patch Tuesday có thể gây ra lỗi không cài đặt được driver trên Windows 10

    Với bản cập nhật sửa lỗi October 2020 Patch Tuesday được phát hành vào thứ ba tuần trước, Microsoft đã thực hiện một thay đổi nhằm mục đích thắt chặt việc xác minh driver của Windows 10. Thay đổi này đã được giới thiệu để ngăn chặc các phần mềm độc hại khai thác các driver dễ bị tin tặc tấn...
  2. Nguyễn_Cương

    Đừng cập nhật Windows 10 thông qua Optional Updates, nếu bạn muốn có một hệ thống ổn định

    Theo báo cáo của rất nhiều người dùng Windows 10, sau khi họ cài đặt các bản cập nhật tính năng, trình điều khiển Windows 10, họ phát hiện ra đây toàn là những trình điều khiển cũ và không phù hợp với một số PC, Laptop. Người dùng báo cáo rằng các bản cập nhật trình điều khiển cũ và không phù...
Top Bottom