drop test iphone 15 pro

  1. Nguyễn_Cương

    Drop Test iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: dễ dàng bị vỡ màn hình và bung cả cụm camera

    Bằng cách bay tới Úc, Sam Kohl của AppleTrack mang đến cho chúng ta những bài kiểm tra thả rơi iPhone 15 Pro đầu tiên có trên YouTube. Dựa trên video của anh ấy, có vẻ như các cạnh viền Titan bo tròn mới không tốt hơn về độ bền trong thử nghiệm thả rơi so với thiết kế vuông vức có độ bền cao hơn...
Top Bottom