ebook app

  1. TR05

    [Windows/WP] Ứng dụng đọc eBook Freda+ đang được miễn phí trong thời gian ngắn ($0.99)

    Freda+ eBook Reader là ứng dụng đọc sách điện tử dành cho Windows 10 PC & Mobile, được thiết kế để hỗ trợ nhiều loại định dạng ebook, tùy ý lựa chọn font và màu sắc chữ, tích hợp với OneDrive, Dropbox và Calibre. Với thiết kế giao diện đơn giản, một trang chính là nơi sắp xếp những cuốn sách...
Top Bottom