edge 100

  1. HaiiDeas

    Microsoft Edge vốn đã nhanh nay lại "càng nhanh hơn" với bản cập nhật 100

    Trong bản cập nhật Edge 100, Microsoft đã thực hiện một số cải tiến đối với tính năng ngủ đông tab không hoạt động, giúp trình duyệt này tiết kiệm thêm nhiều tài nguyên hơn trên PC. Bên cạnh đó, có một tiện ích mới được bổ sung vào thanh tác vụ nhanh trên address bar, giúp người dùng theo dõi...
  2. Nguyễn_Cương

    Microsoft phát hành phiên bản thứ 100 của trình duyệt Edge, bổ sung nhiều cải tiến mới cho đọc file PDF

    Tuần trước, gã khổng lồ Google đã chính thức phát hành Chrome version 100 với hàng loạt các cải tiến lớn nhỏ khác nhau bao gồm cả logo Chrome đã được thay đổi sau nhiều năm. Tiếp theo đó, Microsoft cũng tiếp nối Google khi phát hành Microsoft Edge version 100 với những cải tiến khác nhau. Cùng...
Top Bottom