eos webcam utility beta

  1. IMEI Phạm

    Canon phát hành phần mềm biến máy ảnh của bạn thành webcam

    Rất nhiều người trong chúng ta khi sử dụng máy ảnh DSLR của Canon và máy ảnh không gương lật làm webcam nhưng vẫn cần phần mềm của bên thứ ba hoặc thẻ chụp như Cam Link để thực hiện. Giờ đây, điều đó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Theo đó, trong một thông báo lặng lẽ vào hôm 28/4, Canon đã hé...
Top Bottom