face id nằm ngang

  1. Nguyễn_Cương

    iOS 16 mang đến khả năng mở khóa Face ID ngay cả khi bạn để iPhone nằm ngang

    Có rất nhiều tính năng ẩn mới trong iOS 16 mà Apple không hề công bố chính thức trong sự kiện WWDC 2022 diễn ra vào đêm qua. Một trong những tính năng ẩn đó chính là việc iOS 16 sẽ hỗ trợ sử dụng Face ID ở chế độ nằm ngang. Như đã lưu ý trên trang giới thiệu iOS 16 của Apple (cảm ơn...
Top Bottom