fakecatcher

  1. HaiiDeas

    Intel phát triển công cụ phát hiện deepfake qua lưu lượng máu với độ chính xác tới 96%

    Deepfakes là một trong những công nghệ ấn tượng, nhưng thường được sử dụng cho mục đích bất chính và mức độ phổ biến của chúng ngày càng tăng cao. Các công ty công nghệ đã nghiên cứu cách giúp phát hiện video người thật hay đã bị thay đổi bằng deepfake trong nhiều năm qua, nhưng dự án mới từ...
Top Bottom