find n3

  1. Nguyễn_Cương

    OPPO ra mắt tính năng mới, có thể mở mọi loại file trên smartphone, bao gồm cả file hệ thống của iPhone

    OPPO vừa ra mắt mẫu smartphone màn hình gập Find N3, nhưng công ty cũng có thêm một số tính năng thú vị để chia sẻ với người dùng, chẳng hạn như việc ra mắt tính năng File Opening Anywhere. Đúng như tên gọi, tính năng bổ sung này cho phép người dùng truy cập đầy đủ và không bị gián đoạn vào...
Top Bottom