firefox 100

  1. HaiiDeas

    Mozilla chính thức phát hành Firefox 100, cập nhật chế độ PiP và nhiều thay đổi đáng chú ý khác

    Sau 20 năm kể từ lần ra mắt đầu tiên với tên gọi Phoenix, trình duyệt web Firefox của Mozilla hiện đã cập nhật lên phiên bản 100 với nhiều thay đổi đáng chú ý, trong đó bao gồm cập nhật chế độ PiP (hình trong hình), chủ động di chuyển qua các tab v.v... Phiên bản mới nhất của Mozilla Firefox có...
Top Bottom