firefox pc

  1. Ngô Viết Hùng

    Firefox phát hành ứng dụng đồng bộ mật khẩu trên Android và PC

    Firefox vừa ra mắt với người dùng một ứng dụng mới mang tên Firefox Lockbox - ứng dụng quản lý mật khẩu miễn phí dành cho Android và iOS. Firefox Lockbox không giống như các ứng dụng quản lý mất khẩu thông thường, người dùng có thể xem toàn bộ mật khẩu đã lưu trên PC cũng như mobile. Với khả...
Top Bottom