flickr

  1. Nguyễn_Cương

    Tổng hợp 5 dịch vụ lưu trữ ảnh có thể thay thế gói lưu trữ không giới hạn của Google Photos

    Như TECHRUM đã đưa tin, Google đã thông báo rằng gói lưu trữ không giới hạn trên Google Photos sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2021, tất cả ảnh được tải lên sau đó sẽ được tính vào 15GB bộ nhớ Google Drive miễn phí của người dùng. Điều đó có nghĩa là người dùng sẽ chỉ còn nửa năm sử dụng Google...
  2. Trang Công Đức

    Flickr dừng tính năng tự động tải ảnh trên máy tính đối với người dùng miễn phí

    Trong một động thái có thể là bước lùi, Yahoo đã chính thức dừng cung cấp tính năng tự động tải ảnh từ máy tính đối với những người dùng Flickr miễn phí. Để tiếp tục sử dụng cần đăng ký gói Pro với giá 49.99 USD/ năm. Hiện tại Flickr đang giảm 30% cho người dùng miễn phí muốn năng cấp lên gói...
Top Bottom