f.lux

  1. Trang Công Đức

    F.lux: giảm ánh sáng xanh từ màn hình, tốt cho mắt về đêm

    Hiện nay vì công việc hay nhiều yếu tố khác khiến con người phải dành nhiều thời gian hơn vào việc nhìn màn hình máy tính hay điện thoại, từ đó sẽ khó có thể tránh được tình trạng mỏi mắt, chảy nước mắt. Về cơ bản màn hình các thiết bị phát ra những ánh sáng xanh được thiết kế để bạn nhìn ban...
Top Bottom