fpt shot

  1. HaiiDeas

    Nhân viên bảo hành FPT tự ý ăn cắp dữ liệu khách hàng nữ và cái kết từ FPT!

    Sự việc xảy ra vào sáng ngày 21 tháng 9, khi khách hàng mang máy đến một chi nhánh FPT Shop trong khu vực Thành phố Hà Nội để bảo hành. Nhân viên tại đây đã tự ý truy cập dữ liệu trên thiết bị mà chưa được sự cho phép từ phía khách hàng, dẫn đến sai phạm về mặt đạo đức nghề nghiệp và giá trị cốt...
Top Bottom