freebsd

  1. HaiiDeas

    AiryxOS sẽ là một "macOS" mã nguồn mở hoàn chỉnh, hỗ trợ cả ứng dụng dành cho máy Mac

    Khi nhắc đến Linux, chúng ta có tới hàng trăm bản phân phối lớn nhỏ dành cho máy tính để bàn, được xem như một lựa chọn tốt nhất nếu không muốn sử dụng Windows hoặc macOS. Tuy nhiên, thay vì tạo dựng hướng đi riêng như Ubuntu, Mint hay các distro khác thì nhiều dự án lại tập trung vào yếu tốt...
Top Bottom