gỡ bỏ

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft phát hành bản cập nhật gỡ bỏ Adobe Flash Player cho người dùng Windows 8.1 và Windows 10

    Như TECHRUM đã đưa tin trong những bài viết trước đó, để khởi động một năm 2021 hoàn toàn mới thì phần mềm Flash nổi tiếng của Adobe đã chính thức dừng hoạt động vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Về phía Microsoft, gã khổng lồ này đã xuất bản một gói độc lập cho bản cập nhật Windows của họ, cho...
Top Bottom