gỡ cài đặt microsoft team

  1. Nguyễn_Cương

    Vì bạn đã có Zoom, Google Meet để học online, hướng dẫn bạn gỡ cài đặt Microsoft Teams khỏi Windows 11

    Sau khi cài đặt hoặc nâng cấp Windows 11, bạn sẽ thấy có một số icon mới trên thanh Taskbar của mình. Một trong số đó chính là ứng dụng làm việc nhóm online - Microsoft Teams mới được Microsoft bổ sung vào Windows 11 như một tính năng trong thời điểm đại dịch COVID-19 khiến mọi người phải làm...
Top Bottom