gaalxy note 20

  1. Trương Minh Nhật

    Chi phí sản xuất của Galaxy Note 20 Ultra vào khoảng 549 USD

    Theo trang Counterpoint Research, chi phí sản xuất của mỗi chiếc Galaxy Note 20 Ultra chỉ vào khoảng 549 USD. Được biết, chi phí này đã bao gồm các phát sinh về linh kiện, lắp ráp, phụ kiện đi kèm trong hộp và bút S-Pen. Tuy nhiên, con số trên chưa bao gồm các chi phí liên quan đến tiếp thị...
Top Bottom