galaxy update

  1. HaiiDeas

    Đây là các thiết bị Galaxy đang nhận được bản cập nhật bảo mật tháng 10 [U]

    Như thường lệ, Samsung đã bắt đầu khởi động chương trình cập nhật phần mềm tháng 10 cho các thiết bị Galaxy. Tương tự như những tháng trước đó, đợt phát hành lần này vẫn sẽ tập trung vào vấn đề bảo mật, đồng thời bổ sung các phần vá lỗi quan trọng và chỉnh sửa chung của Android từ Google. Các...
Top Bottom