game diablo

  1. HaiiDeas

    Mặc dù Diablo Immortal bị chê tơi tả, nhưng Blizzard vẫn kiếm bộn tiền trong tháng đầu tiên

    Theo dữ liệu từ AppMagic do MobileGamer công bố, Diablo Immortal đã kiếm được 48,9 triệu USD tính đến ngày 2 tháng 6 - tức chỉ 30 ngày sau khi ra mắt! Cần lưu ý rằng, nếu như không bao gồm 30% hoa hồng chi cho Apple và Google để phát hành trên cửa hàng ứng dụng, số tiền thực tế mà Blizzard kiếm...
Top Bottom