game khủng long

  1. Nguyễn_Cương

    Microsoft Edge thêm mini game Let's Surf giúp người dùng đỡ chán mỗi khi "rớt mạng"

    Bạn còn nhờ trò chơi khủng long T-rex trên Chrome mỗi lần nhà mất kết nối Internet hay không? Đây là mini game mà các nhà phát triển tại Google đã tạo ra, nhằm giúp người dùng có thể giải trí mỗi khi máy tính mất kết nối Internet. Và bây giờ, Microsoft cũng đã cho ra mắt một mini game tương tự...
Top Bottom