gbps

  1. hanhha

    Những chiếc smartphone đầu tiên hỗ trợ Wi-Fi 7 sẽ ra mắt sớm nhất vào năm 2024

    Những chiếc điện thoại thông minh đầu tiên hỗ trợ Wi-Fi 7 có thể ra mắt sớm nhất vào nửa cuối năm 2024, theo một bài báo mới của DigiTimes. Wi-Fi 7 có thể hỗ trợ các kênh có độ rộng băng thông 320MHz và công nghệ 4K QAM, đặc biệt là tốc độ truyền tải nhanh hơn 2,4 lần so với Wi-Fi 6 khi có cùng...
Top Bottom