gcam stable

  1. HaiiDeas

    Mời tải về Google Camera 8.2 Stable cho các thiết bị chạy Android 8 Oreo, 9 Pie, 10, 11, 12+

    Khác với các phiên bản Google Camera 8.2 Mod (beta) mà mình đã từng chia sẻ, đây là phiên bản GCAM 8.2 Stable dành cho tất cả các thiết bị chạy nền Android 8 Oreo, 9 Pie, 10, 11, 12+ từ nhà phát triển Greatness. Vẫn dựa trên Google Camera gốc của Pixel 5 nhưng hoạt động ổn định và khả năng tương...
Top Bottom