gcam ultracvm

  1. HaiiDeas

    Mời tải Google Camera Ultra CVM MOD mới nhất dựa trên GCam 8.1 dành cho nhiều dòng máy Android

    Đây là bản cập nhật mới nhất của Google Camera Ultra CVM MOD (v8.1) dựa trên GCam 8.1.101 do dev Arnova phát triển. Về cơ bản thì UltraCVM cũng tương tự những bản mod Google Camera khác, nhưng được tùy chỉnh để phù hợp với một số dòng cảm biến đặc thù như IMX586, S5KHMX, IMX686, IMX582, S5KGM1...
Top Bottom