gear 2

  1. TR01

    Gear S2 đã có thể tương thích tốt với iPhone

    Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, Gear S2 đã hoạt động với các sản phẩm iOS, cụ thể là iPhone. Thông tin này được Samsung xác nhận tại CES 2016, mặc dù lâu hơn dự định nhưng điều người dùng quan tâm lúc này là nó đã trở thành hiện thực. Tuy vậy hiện tại chỉ mới có người dùng Gear S2 của nhà mạng...
Top Bottom